آخرین اخبار شاهین چراغی - اخبار جدید

شاهین چراغی

نگران آینده بورس نیستم / سهامداران صبور باشید / نقدینگی به بانک‌ها نمی‌رود

نگران آینده بورس نیستم / سهامداران صبور باشید / نقدینگی به بانک‌ها نمی‌رود