اخبار جدید شاهین

مشخصات مهمان جدید بازار خودرو / قیمت «شاهین» سایپا چقدر است؟

مشخصات مهمان جدید بازار خودرو / قیمت «شاهین» سایپا چقدر است؟

شاهین کراس 200 میلیونی در راه است؛ نسخه کراس اوور سایپا شاهین معرفی شد

شاهین کراس 200 میلیونی در راه است؛ نسخه کراس اوور سایپا شاهین معرفی شد