اخبار جدید شاپرک

چندین هزار درگاه پرداختی به سوی کارت به کارت می‌روند

چندین هزار درگاه پرداختی به سوی کارت به کارت می‌روند

درگاه‌های پرداخت اینترنتی ۱۲/۶۴ درصد سهم بازار را به‌ دست آوردند

درگاه‌های پرداخت اینترنتی ۱۲/۶۴ درصد سهم بازار را به‌ دست آوردند