اخبار جدید شبکه آموزش

تدارک سیما برای ۱۴میلیون دانش‌آموز/ «مدرسه تلویزیونی» بازگشایی شد

تدارک سیما برای ۱۴میلیون دانش‌آموز/ «مدرسه تلویزیونی» بازگشایی شد

هزینه اینترنت معلمان و دانش‌آموزان در “شاد” اعلام شد/ جزئیات

هزینه اینترنت معلمان و دانش‌آموزان در “شاد” اعلام شد/ جزئیات

آموزش تلویزیونی دانش آموزان از ۱۵ شهریور آغاز می‌شود/  ۱۱ قابلیت در شبکه شاد ایجاد شد

آموزش تلویزیونی دانش آموزان از ۱۵ شهریور آغاز می‌شود/ ۱۱ قابلیت در شبکه شاد ایجاد شد