اخبار جدید شبکه شاد

فعالیت معلمان و مدارس در دوران کرونا بسیار بیشتر و پیچیده‌تر شده

فعالیت معلمان و مدارس در دوران کرونا بسیار بیشتر و پیچیده‌تر شده

سرگردانی در کوه و بیابان برای اینترنت/تبلت و گوشی هوشمند نداریم

سرگردانی در کوه و بیابان برای اینترنت/تبلت و گوشی هوشمند نداریم

تشریح و تبیین برنامه‌های آموزش‌وپرورش توسط اعضای شورای معاونان

تشریح و تبیین برنامه‌های آموزش‌وپرورش توسط اعضای شورای معاونان

محتوای شبکه شاد باید تا دورترین نقاط کشور به دست دانش آموزان برسد

محتوای شبکه شاد باید تا دورترین نقاط کشور به دست دانش آموزان برسد

مجلس به نقش آموزش‌وپرورش در برنامه توسعه هفتم توجه بیشتری داشته باشد

مجلس به نقش آموزش‌وپرورش در برنامه توسعه هفتم توجه بیشتری داشته باشد

چهارمین دوره جشنواره دانایی- توانایی با رقابت ۳۰۰دانش آموز در شاد

چهارمین دوره جشنواره دانایی- توانایی با رقابت ۳۰۰دانش آموز در شاد

پخش زیارت اربعین از شبکه شاد، ساعت ۱۴/راه اندازی پویش اربعینی موکب های خانگی مجازی

پخش زیارت اربعین از شبکه شاد، ساعت ۱۴/راه اندازی پویش اربعینی موکب های خانگی مجازی