آخرین اخبار شبکه - اخبار جدید

شبکه

فرانسه فرکانس‌‌های 5G را برای استفاده اپراتورهای موبایل به مزایده گذاشت

فرانسه فرکانس‌‌های 5G را برای استفاده اپراتورهای موبایل به مزایده گذاشت

گوگل از پلتفرم Orion Wifi با هدف تقویت پوشش شبکه موبایل رونمایی کرد

گوگل از پلتفرم Orion Wifi با هدف تقویت پوشش شبکه موبایل رونمایی کرد