اخبار جدید شبکه

چین به برنامه‌ریزی برای جاسوسی از طریق شبکه کابلی زیردریایی متهم شد

چین به برنامه‌ریزی برای جاسوسی از طریق شبکه کابلی زیردریایی متهم شد

محققان به نقص‌های امنیتی خطرناکی پی برده‌اند که هکرها می‌توانند از آن‌ها برای سرقت هویت استفاده کنند

محققان به نقص‌های امنیتی خطرناکی پی برده‌اند که هکرها می‌توانند از آن‌ها برای سرقت هویت استفاده کنند

مایکروسافت کاربران را به عدم استفاده از احراز هویت مبتنی بر موبایل ترغیب می‌کند

مایکروسافت کاربران را به عدم استفاده از احراز هویت مبتنی بر موبایل ترغیب می‌کند

فرانسه فرکانس‌‌های 5G را برای استفاده اپراتورهای موبایل به مزایده گذاشت

فرانسه فرکانس‌‌های 5G را برای استفاده اپراتورهای موبایل به مزایده گذاشت