آخرین اخبار شجاع خلیل‌زاده - اخبار جدید

شجاع خلیل‌زاده

نگرانی هواداران پرسپولیس ؛ جزئیات اختلاف شجاع با پرسپولیس

نگرانی هواداران پرسپولیس ؛ جزئیات اختلاف شجاع با پرسپولیس

شجاع خلیل‌زاده: در مقابل النصر با جان و دل بازی می کنیم؛ امیدوارم دل هواداران پرسپولیس را شاد کنیم

شجاع خلیل‌زاده: در مقابل النصر با جان و دل بازی می کنیم؛ امیدوارم دل هواداران پرسپولیس را شاد کنیم