اخبار جدید شرایط و امکانات ویژه طرح «دارویاری» برای بیماران مزمن و صعب العلاج