اخبار جدید گوناگون

قطعی شدن تاثیر سهم 50درصدی سوابق تحصیلی و شرط معدل در کنکور 1403