آخرین اخبار شرکت‌های هواپیمایی - اخبار جدید

شرکت‌های هواپیمایی

تمام پروازها از ایران به ترکیه تا اطلاع ثانوی لغو شد

تمام پروازها از ایران به ترکیه تا اطلاع ثانوی لغو شد

بلیت پروازهای خارجی گران شد / آغاز پروازهای ترکیه به ایران

بلیت پروازهای خارجی گران شد / آغاز پروازهای ترکیه به ایران