ضرورت ایجاد شهرکی برای اسکان متخصصان و نخبگان در مجاورت پارک فناوری پردیس
اخبار جدید گوناگون

ضرورت ایجاد شهرکی برای اسکان متخصصان و نخبگان در مجاورت پارک فناوری پردیس

برپایی پاویون دانش بنیانها در نمایشگاه مواد و صنایع شیمیایی
اخبار جدید فناوری

برپایی پاویون دانش بنیانها در نمایشگاه مواد و صنایع شیمیایی

ایران یکی از توانمندترین کشورها در حوزه پزشکی، دارو و درمان است
اخبار جدید گوناگون

ایران یکی از توانمندترین کشورها در حوزه پزشکی، دارو و درمان است

زیست بوم نوآوری و فناوری در آینه عملکرد وزارت علوم
اخبار جدید فناوری

زیست بوم نوآوری و فناوری در آینه عملکرد وزارت علوم

بررسی فرصت‌ها و موانع توسعه یونیکورن‌ها در ایران
اخبار جدید فناوری

بررسی فرصت‌ها و موانع توسعه یونیکورن‌ها در ایران

برگزاری نمایشگاه دانش بنیانها و فناوریهای پیشرفته ایران در مهرماه
اخبار جدید فناوری

برگزاری نمایشگاه دانش بنیانها و فناوریهای پیشرفته ایران در مهرماه

انجمن شرکتهای دانش بنیان کابینه بخش خصوصی معاونت علمی است
اخبار جدید فناوری

انجمن شرکتهای دانش بنیان کابینه بخش خصوصی معاونت علمی است

اعزام هیات تجاری و فناوری ایران به نمایشگاه نفت و گاز امارات
اخبار جدید فناوری

اعزام هیات تجاری و فناوری ایران به نمایشگاه نفت و گاز امارات

توافق معاونت علمی با ۵ استان کشور
اخبار جدید فناوری

توافق معاونت علمی با ۵ استان کشور

چهار محصول دانش‌بنیان پرمصرف حوزه پزشکی رونمایی شد
اخبار جدید فناوری

چهار محصول دانش‌بنیان پرمصرف حوزه پزشکی رونمایی شد

top