نقش‌ شرکت‌های خصوصی در بهبود مصرف انرژی کشور
اخبار جدید گوناگون

نقش‌ شرکت‌های خصوصی در بهبود مصرف انرژی کشور

فروش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دانش‌بنیان
اخبار جدید گوناگون

فروش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دانش‌بنیان

کمتر از ۵ سال دیگر دانش بنیان ها بزرگترین مشتریان بانک‌ها می شوند
اخبار جدید فناوری

کمتر از ۵ سال دیگر دانش بنیان ها بزرگترین مشتریان بانک‌ها می شوند

تأمین ارز برای مصارف خدماتی، محدود به شرکت های دولتی نیست
اخبار جدید اقتصادی

تأمین ارز برای مصارف خدماتی، محدود به شرکت های دولتی نیست

مسیر شرکت‌های دانش بنیان باید از بازار بگذرد
اخبار جدید فناوری

مسیر شرکت‌های دانش بنیان باید از بازار بگذرد

چالش‌ها و موانع رشد اقتصاد دانش‌بنیان استان اصفهان
اخبار جدید اقتصادی

چالش‌ها و موانع رشد اقتصاد دانش‌بنیان استان اصفهان

قوانین ضد و نقیض بیمه تامین اجتماعی برای کسب و کارها مشکل ساز است
اخبار جدید اقتصادی

قوانین ضد و نقیض بیمه تامین اجتماعی برای کسب و کارها مشکل ساز است

تخصیص ۸۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت‌ منطقه ویژه خلیج فارس
اخبار جدید اقتصادی

تخصیص ۸۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت‌ منطقه ویژه خلیج فارس

اختصاص ۵ حلقه چاه غیرفعال نفتی به فناوران
اخبار جدید فناوری

اختصاص ۵ حلقه چاه غیرفعال نفتی به فناوران

امنیت غذایی و تولید داروی دام و طیور اولویت معاونت علمی است
اخبار جدید فناوری

امنیت غذایی و تولید داروی دام و طیور اولویت معاونت علمی است

top