نمایشگاه دستاوردهای حوزه دام، طیور و آبزیان برگزار شد
اخبار جدید اقتصادی

نمایشگاه دستاوردهای حوزه دام، طیور و آبزیان برگزار شد

الزامات توسعه و اقتصاد شهری دانش‌بنیان چیست؟
اخبار جدید اقتصادی

الزامات توسعه و اقتصاد شهری دانش‌بنیان چیست؟

هدایت‌ اقتصاد دانش‌بنیان با «پیوست فناوری»
اخبار جدید گوناگون

هدایت‌ اقتصاد دانش‌بنیان با «پیوست فناوری»

نقشه راه توسعه فناوری وزارت نفت تدوین می‌شود
اخبار جدید فناوری

نقشه راه توسعه فناوری وزارت نفت تدوین می‌شود

انتصاب مسئول سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، مدیریت راهبردی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
اخبار جدید ورزشی

انتصاب مسئول سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، مدیریت راهبردی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در پرتو توسعه شهرها
اخبار جدید اقتصادی

تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در پرتو توسعه شهرها

کشور تولیدکننده جامعه را از مصرف‌گرایی دور می‌کند
اخبار جدید اقتصادی

کشور تولیدکننده جامعه را از مصرف‌گرایی دور می‌کند

سرمایه‌گذاری و حمایت، لازمه توسعه دانش بنیان
اخبار جدید گوناگون

سرمایه‌گذاری و حمایت، لازمه توسعه دانش بنیان

اقتصاد دانش بنیان شهری چگونه محقق می‌شود؟
اخبار جدید اقتصادی

اقتصاد دانش بنیان شهری چگونه محقق می‌شود؟

تولیدات کشاورزی با توسعه کسب و کارهای فناور رونق می‌گیرد
اخبار جدید فناوری

تولیدات کشاورزی با توسعه کسب و کارهای فناور رونق می‌گیرد

top