توانیر به شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه مدیریت مصرف برق تسهیلات می‌دهد
اخبار جدید اقتصادی

توانیر به شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه مدیریت مصرف برق تسهیلات می‌دهد

تولید نیکل و کبالت از ضایعات
اخبار جدید گوناگون

تولید نیکل و کبالت از ضایعات

یاتاقان «ایران‌ساخت» تولید شد
اخبار جدید گوناگون

یاتاقان «ایران‌ساخت» تولید شد

حذف بو از تصفیه‌خانه شرق تهران با کمک دانش‌بنیان‌ها
اخبار جدید گوناگون

حذف بو از تصفیه‌خانه شرق تهران با کمک دانش‌بنیان‌ها

درمان زخم پای دیابتیک با محصول ایرانی
اخبار جدید گوناگون

درمان زخم پای دیابتیک با محصول ایرانی

مسئولیت ما در حمایت از مبتکران و شرکت‌های دانش بنیان بسیار سنگین است
اخبار جدید گوناگون

مسئولیت ما در حمایت از مبتکران و شرکت‌های دانش بنیان بسیار سنگین است

انتخاب سیاسی در حوزه علم و فناوری مسموم‌کننده است
اخبار جدید فناوری

انتخاب سیاسی در حوزه علم و فناوری مسموم‌کننده است

بومی سازی داروی تحریمی شرکت فایزر در پارک فناوری پردیس
اخبار جدید گوناگون

بومی سازی داروی تحریمی شرکت فایزر در پارک فناوری پردیس

موقعیت ایجاد شرکت های دانش بنیان بیوتکنولوژی فراهم شد
اخبار جدید فناوری

موقعیت ایجاد شرکت های دانش بنیان بیوتکنولوژی فراهم شد

عرضه بسته کرونایی بومی ایران به کنیا
اخبار جدید گوناگون

عرضه بسته کرونایی بومی ایران به کنیا

top