آخرین اخبار شرکت هواپیمایی کاسپین - اخبار جدید

شرکت هواپیمایی کاسپین

خلبان ۶۴ ساله، عامل سانحه فرودگاه ماهشهر/ خلبان اخراج شد

خلبان ۶۴ ساله، عامل سانحه فرودگاه ماهشهر/ خلبان اخراج شد