آخرین اخبار شستا در بورس - اخبار جدید

شستا در بورس

بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به کارگران/ قانون کار در برنامه هفتم باید اصلاح شود

بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به کارگران/ قانون کار در برنامه هفتم باید اصلاح شود