دانش‌بنیان‌ها در ۱۴۰۱
اخبار جدید اقتصادی

دانش‌بنیان‌ها در ۱۴۰۱

رونق تولید شاه کلید حل مسایل اقتصادی کشور است/ تولید باید به سمت دانش بنیان شدن حرکت کند
اخبار جدید اقتصادی

رونق تولید شاه کلید حل مسایل اقتصادی کشور است/ تولید باید به سمت دانش بنیان شدن حرکت کند

مشاور وزیر کشور:افزایش تولید شرکت‌های دانش بنیان از محورهای شعار امسال است
اخبار جدید سیاسی

مشاور وزیر کشور:افزایش تولید شرکت‌های دانش بنیان از محورهای شعار امسال است

حدادی: یکی از الزامات کیفیت‌بخشی به تولید حرکت دانش‌محور است
اخبار جدید اقتصادی

حدادی: یکی از الزامات کیفیت‌بخشی به تولید حرکت دانش‌محور است

دانش‌بنیان‌ها بستر مناسبی برای اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی
اخبار جدید گوناگون

دانش‌بنیان‌ها بستر مناسبی برای اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی

با تولید دانش‌بنیان از هر وارداتی بی‌نیاز می‌شویم
اخبار جدید اقتصادی

با تولید دانش‌بنیان از هر وارداتی بی‌نیاز می‌شویم

تولید دانش‌بنیان نقشه راه دولت در قرن پانزدهم خواهد بود
اخبار جدید اقتصادی

تولید دانش‌بنیان نقشه راه دولت در قرن پانزدهم خواهد بود

سال ۱۴۰۱ سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری شد
اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

سال ۱۴۰۱ سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری شد