سامانه ‎شفافیت آرای نمایندگان بصورت آزمایشی فعال شد
اخبار جدید سیاسی

سامانه ‎شفافیت آرای نمایندگان بصورت آزمایشی فعال شد

شفافیت پیشکش جلسات را علنی کنید
اخبار جدید گوناگون

شفافیت پیشکش جلسات را علنی کنید

باید در خصوص اعدام‌ها افکار عمومی را قانع کرد
اخبار جدید سیاسی

باید در خصوص اعدام‌ها افکار عمومی را قانع کرد

ایران در رتبه 147 شاخص ادراک فساد!/ ماداگاسکار و موزامبیک بالاتر از ایران
اخبار جدید اقتصادی

ایران در رتبه 147 شاخص ادراک فساد!/ ماداگاسکار و موزامبیک بالاتر از ایران

آغاز انضباط مالی در دولت با تاخیر
اخبار جدید گوناگون

آغاز انضباط مالی در دولت با تاخیر

اعتماد مردم فقط از طریق دیدن به دست می آید!
اخبار جدید سیاسی

اعتماد مردم فقط از طریق دیدن به دست می آید!

شفافیت قوای سه‌گانه؛ مغایر سیاستهای کلی
اخبار جدید گوناگون

شفافیت قوای سه‌گانه؛ مغایر سیاستهای کلی

قصه عدالت‌خواهان و زندان‌بانان
اخبار جدید گوناگون

قصه عدالت‌خواهان و زندان‌بانان

فقدان شفافیت؛ یکی از ریشه های رانت در کشور
اخبار جدید سیاسی

فقدان شفافیت؛ یکی از ریشه های رانت در کشور

شفافیت داوطلبانه؛ از وعده تا اجرا
اخبار جدید گوناگون

شفافیت داوطلبانه؛ از وعده تا اجرا