یک ایده درآمدی جدید برای شهرداری‌ها
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

یک ایده درآمدی جدید برای شهرداری‌ها

بیش از سه هزار تن قیر رایگان در شهرداری‌های استان زنجان توزیع شده است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

بیش از سه هزار تن قیر رایگان در شهرداری‌های استان زنجان توزیع شده است

آمار کرونا زنجان ۱۷ دی؛ بدون فوتی و ۲۰ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا زنجان ۱۷ دی؛ بدون فوتی و ۲۰ ابتلای جدید

آمار کرونا زنجان ۲۶ آذر؛ یک فوتی و ۴۸ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا زنجان ۲۶ آذر؛ یک فوتی و ۴۸ ابتلای جدید

آمار کرونا زنجان ۲۴ آذر؛ یک فوتی و ۸۳ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا زنجان ۲۴ آذر؛ یک فوتی و ۸۳ ابتلای جدید

آمار کرونا زنجان ۱۱ آذر؛ بدون فوتی و ۸۵ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا زنجان ۱۱ آذر؛ بدون فوتی و ۸۵ ابتلای جدید

آمار کرونا زنجان ۳ آذر؛ یک فوتی و ۱۱۱ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا زنجان ۳ آذر؛ یک فوتی و ۱۱۱ ابتلای جدید