اخبار جدید گردشگری

پل تاریخی میربهاءالدین زنجان به زباله‌دان تبدیل شده است!