نجات ۴ نوجوان و جوان اهوازی از غرق شدن در رودخانه شوشتر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

نجات ۴ نوجوان و جوان اهوازی از غرق شدن در رودخانه شوشتر

۵ مصدوم حاصل واژگونی خودرو در محور گتوند شوشتر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۵ مصدوم حاصل واژگونی خودرو در محور گتوند شوشتر

امدادرسانی به خانوارهای آسیب دیده از باران در شوشتر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

امدادرسانی به خانوارهای آسیب دیده از باران در شوشتر

بیش از ۱۴۰ خانوار آسیب دیده در شوشتر امدادرسانی شدند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بیش از ۱۴۰ خانوار آسیب دیده در شوشتر امدادرسانی شدند

۱۳۰ خانواده شوشتری به دلیل آبگرفتگی جابه جا شدند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۱۳۰ خانواده شوشتری به دلیل آبگرفتگی جابه جا شدند

ارزیابی خسارت‌های آب‌گرفتگی در شوشتر در حال انجام است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ارزیابی خسارت‌های آب‌گرفتگی در شوشتر در حال انجام است