افزایش حقوق سربازان در بودجه 1402
اخبار جدید گوناگون

افزایش حقوق سربازان در بودجه 1402

شهادت سرباز وظیفه در درگیری قاچاقچیان مسلح
اخبار جدید گوناگون

شهادت سرباز وظیفه در درگیری قاچاقچیان مسلح

جزئیات جدیدی از طرح کمیسیون امنیت ملی برای سربازی
اخبار جدید گوناگون

جزئیات جدیدی از طرح کمیسیون امنیت ملی برای سربازی

با ادامه این روند، ادبیات و کنش‌های منتقدین تندتر از قبل می شود
اخبار جدید گوناگون

با ادامه این روند، ادبیات و کنش‌های منتقدین تندتر از قبل می شود

تجمعی که فقط ۲۰ دقیقه تحمل شد
اخبار جدید گوناگون

تجمعی که فقط ۲۰ دقیقه تحمل شد

مغالطه به سبک مخالفان سربازی حرفه‌ای
اخبار جدید گوناگون

مغالطه به سبک مخالفان سربازی حرفه‌ای

موافقان لغو سربازی هدفی غیر از تامین امنیت ملی دارند
اخبار جدید گوناگون

موافقان لغو سربازی هدفی غیر از تامین امنیت ملی دارند

در دانشگاه حاضر شوید و در مورد سربازی اجباری پاسخگو باشید
اخبار جدید گوناگون

در دانشگاه حاضر شوید و در مورد سربازی اجباری پاسخگو باشید

سامان دادن به سربازی مطالبه به حق مردم است
اخبار جدید گوناگون

سامان دادن به سربازی مطالبه به حق مردم است

بالاخره حقوق قانونی سربازان پرداخت می‌شود؟
اخبار جدید گوناگون

بالاخره حقوق قانونی سربازان پرداخت می‌شود؟

top