اخبار جدید شهرک‌سازی‌های اسرائیل

موافقت وزارت جنگ رژیم صهیونیستی با ساخت‌وسازهای فلسطینی در کرانه باختری

موافقت وزارت جنگ رژیم صهیونیستی با ساخت‌وسازهای فلسطینی در کرانه باختری

اشغالگران اراضی زراعی بیت لحم در کرانه باختری را مصادره می‌کنند

اشغالگران اراضی زراعی بیت لحم در کرانه باختری را مصادره می‌کنند

سازمان ملل: موضع ما در قبال عدم مشروعیت شهرک ‌سازی‌ها در کرانه باختری تغییر نکرده است

سازمان ملل: موضع ما در قبال عدم مشروعیت شهرک ‌سازی‌ها در کرانه باختری تغییر نکرده است