اخبار جدید شهرک صنعتی

ابلاغ سند ارتقای قوه قضائیه/ حضور سازمان بازرسی در کمیسیون تلفیق

ابلاغ سند ارتقای قوه قضائیه/ حضور سازمان بازرسی در کمیسیون تلفیق

هشدار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به فروشندگان اراضی صنعتی

هشدار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به فروشندگان اراضی صنعتی