کابل، یک ماه بعد از حکومت طالبان در  افغانستان
اخبار جدید بین الملل

کابل، یک ماه بعد از حکومت طالبان در افغانستان

نشست «بررسی آخرین تحولات افغانستان» با حضور کارشناسان سیاسی
اخبار جدید بین الملل

نشست «بررسی آخرین تحولات افغانستان» با حضور کارشناسان سیاسی

تشکیل دولت جدید در افغانستان جمعه اعلام می‌شود
اخبار جدید بین الملل

تشکیل دولت جدید در افغانستان جمعه اعلام می‌شود

دیگر از کسی نمی خواهیم که به فرودگاه کابل بیاید
اخبار جدید بین الملل

دیگر از کسی نمی خواهیم که به فرودگاه کابل بیاید

انفجار نزدیک دروازه‌های فرودگاه کابل
اخبار جدید بین الملل

انفجار نزدیک دروازه‌های فرودگاه کابل

لندن در پی متقاعد کردن واشنگتن جهت تمدید خروج از افغانستان است
اخبار جدید بین الملل

لندن در پی متقاعد کردن واشنگتن جهت تمدید خروج از افغانستان است

فرودگاه کابل بازگشایی شد
اخبار جدید بین الملل

فرودگاه کابل بازگشایی شد

آمریکا هزار نیروی نظامی دیگر به افغانستان اعزام می کند
اخبار جدید بین الملل

آمریکا هزار نیروی نظامی دیگر به افغانستان اعزام می کند

انتقال کارکنان سفارت آمریکا در افغانستان به فرودگاه کابل
اخبار جدید بین الملل

انتقال کارکنان سفارت آمریکا در افغانستان به فرودگاه کابل

کانادا هم نیروی نظامی به کابل می فرستد
اخبار جدید بین الملل

کانادا هم نیروی نظامی به کابل می فرستد