آخرین اخبار شوراي رقابت - اخبار جدید

اخبار جدید شوراي رقابت

شورای رقابت قیمت خودرو را بالا برد؛ متوسط ۸.۲ تا ۸.۹ درصد 

شورای رقابت قیمت خودرو را بالا برد؛ متوسط ۸.۲ تا ۸.۹ درصد