اخبار جدید شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران:۱۸ دی سالگرد ضرب شست ایران به آمریکا ست

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران:۱۸ دی سالگرد ضرب شست ایران به آمریکا ست

مراسم بزرگداشت ۱۳ آبان  به‌صورت سلامت محور در تهران و مراکز استان‌ها برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت ۱۳ آبان به‌صورت سلامت محور در تهران و مراکز استان‌ها برگزار می‌شود

اقدام ننگین بحرین در عادی سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی خیانتی آشکار است

اقدام ننگین بحرین در عادی سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی خیانتی آشکار است

فریاد “لبیک یا حسین” در سراسر کشور طنین انداز شد

فریاد “لبیک یا حسین” در سراسر کشور طنین انداز شد

اقدام ننگین امارات در عادی سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی خیانتی آشکارست

اقدام ننگین امارات در عادی سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی خیانتی آشکارست