دستگاه‌هایی که صرفا جهت رفع تکلیف به پنجره ملی پیوسته‌اند معرفی می‌شوند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

دستگاه‌هایی که صرفا جهت رفع تکلیف به پنجره ملی پیوسته‌اند معرفی می‌شوند

جلسه کمیته تأمین مالی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برگزار شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

جلسه کمیته تأمین مالی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برگزار شد

پیشرفت پنج پروژه کلیدی معاونت دولت الکترونیکی ارزیابی شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

پیشرفت پنج پروژه کلیدی معاونت دولت الکترونیکی ارزیابی شد

اعضای حقیقی شورای اجرایی فناوری اطلاعات منصوب شدند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

اعضای حقیقی شورای اجرایی فناوری اطلاعات منصوب شدند

موازی‌کاری؛ عامل توقف مهم‌ترین سامانه مالیاتی کشور
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

موازی‌کاری؛ عامل توقف مهم‌ترین سامانه مالیاتی کشور

تمامی خدمات تأمین اجتماعی تا ۶ ماه آینده الکترونیکی می شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تمامی خدمات تأمین اجتماعی تا ۶ ماه آینده الکترونیکی می شود

استفاده دستگاههای دولتی از کارت هوشمند ملی الزامی شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

استفاده دستگاههای دولتی از کارت هوشمند ملی الزامی شد

دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای ۲۰خدمت الکترونیکی شدند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای ۲۰خدمت الکترونیکی شدند

اسامی ۱۰ دستگاه اجرایی برتر در شفافیت اطلاعات
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

اسامی ۱۰ دستگاه اجرایی برتر در شفافیت اطلاعات