اخبار جدید شورای امنیت

روسیه قطعنامه محکومیت «حملات به اوکراین» را وتو کرد

روسیه قطعنامه محکومیت «حملات به اوکراین» را وتو کرد