اخبار جدید شورای رقابت

شورای هماهنگی اقتصادی مسئولیت تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت محول کرد

شورای هماهنگی اقتصادی مسئولیت تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت محول کرد

قیمت پراید ترمز برید / پراید ۱۹۵میلیونی با لغو گرانی!

قیمت پراید ترمز برید / پراید ۱۹۵میلیونی با لغو گرانی!