«فضایی» که قربانی برجام شد!
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

«فضایی» که قربانی برجام شد!

شروع پروژه طراحی منظومه ماهواره ایرانی/ بودجه صنعت فضایی با توسعه بازار خدمات فضایی میسر می‌شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

شروع پروژه طراحی منظومه ماهواره ایرانی/ بودجه صنعت فضایی با توسعه بازار خدمات فضایی میسر می‌شود

سامانه انتقال مداری سال آینده تست عملیاتی می‌شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

سامانه انتقال مداری سال آینده تست عملیاتی می‌شود

اعتماد مسئولان و تخصیص اعتبار؛ نیازهای اصلی صنعت فضایی/ ناکامی صنعت فضایی بخشی از مسیر موفقیت است
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

اعتماد مسئولان و تخصیص اعتبار؛ نیازهای اصلی صنعت فضایی/ ناکامی صنعت فضایی بخشی از مسیر موفقیت است

جزئیات مصوبات شورای عالی فضایی از زبان وزیر ارتباطات
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

جزئیات مصوبات شورای عالی فضایی از زبان وزیر ارتباطات

عقب افتادگی سال‌های اخیر صنعت فضایی کشور جبران می‌شود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

عقب افتادگی سال‌های اخیر صنعت فضایی کشور جبران می‌شود

نخستین جلسه شورای عالی فضایی بعد از ۱۱سال
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

نخستین جلسه شورای عالی فضایی بعد از ۱۱سال

بازدید رئیس‌جمهور از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

بازدید رئیس‌جمهور از آخرین دستاوردهای صنعت فضایی