ایران ۵.۵ تن خاویار به ۳۳ کشور جهان صادر کرد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ایران ۵.۵ تن خاویار به ۳۳ کشور جهان صادر کرد

تامین امنیت غذای دریایی با فناوری ایرانی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تامین امنیت غذای دریایی با فناوری ایرانی

از آزادسازی صادرات دام زنده تا مرگ ۸ هزار تن ماهی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

از آزادسازی صادرات دام زنده تا مرگ ۸ هزار تن ماهی

تولید ۷۰۵ تن تیلاپیا در کشور
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تولید ۷۰۵ تن تیلاپیا در کشور

شناسایی چالشهای صنعت شیلات توسط کانون هماهنگی دانش و صنعت
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

شناسایی چالشهای صنعت شیلات توسط کانون هماهنگی دانش و صنعت

۲۵ درصد تولید ماهیان زینتی کشور به کاشان اختصاص دارد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

۲۵ درصد تولید ماهیان زینتی کشور به کاشان اختصاص دارد

صید فیل ماهی ۲۱۰ کیلویی توسط صیادان مازندران
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

صید فیل ماهی ۲۱۰ کیلویی توسط صیادان مازندران

اختصاص ۱ هزار میلیارد تومان برای توسعه شیلات هرمزگان
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

اختصاص ۱ هزار میلیارد تومان برای توسعه شیلات هرمزگان

امور مرتبط با بخش کشاورزی را باید به خود مردم واگذار کنیم
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

امور مرتبط با بخش کشاورزی را باید به خود مردم واگذار کنیم

تقویت و ساماندهی مشاغل خُرد در دستور کار سازمان شیلات قرار گرفت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تقویت و ساماندهی مشاغل خُرد در دستور کار سازمان شیلات قرار گرفت

صید ترال همچنان ادامه دارد!
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

صید ترال همچنان ادامه دارد!

تولید 1.2 میلیون تن محصول شیلاتی در کشور
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تولید 1.2 میلیون تن محصول شیلاتی در کشور

تسهیلات حوزه شیلات بدون سقف مالی است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تسهیلات حوزه شیلات بدون سقف مالی است

رئیسی خواستار فعال شدن اقتصاد دریا در بوشهر شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

رئیسی خواستار فعال شدن اقتصاد دریا در بوشهر شد