صادرات دام زنده آزاد شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

صادرات دام زنده آزاد شد

هدررفت ۹۲ درصد از ظرفیت صادرات دام/ مقصد دام‌های صادراتی کجاست؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

هدررفت ۹۲ درصد از ظرفیت صادرات دام/ مقصد دام‌های صادراتی کجاست؟

هدررفت ۹۲ درصد از ظرفیت صادرات دام/ مقصد دام‌های صادراتی کجاست؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

هدررفت ۹۲ درصد از ظرفیت صادرات دام/ مقصد دام‌های صادراتی کجاست؟

‌صادرات دام سبک و سنگین ممنوع شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

‌صادرات دام سبک و سنگین ممنوع شد

کاهش تقاضای گوشت/ توقف صادرات دام از بعضی استان‌ها
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کاهش تقاضای گوشت/ توقف صادرات دام از بعضی استان‌ها

صادرات دام به ۵ هزار راس رسید
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

صادرات دام به ۵ هزار راس رسید

کمبودی برای عرضه گوشت قرمز وجود ندارد/ صادرات دام زنده به هیچ عنوان متوقف نشده است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کمبودی برای عرضه گوشت قرمز وجود ندارد/ صادرات دام زنده به هیچ عنوان متوقف نشده است