بازار طلای سبز ایرانی رنگ دانش بنیان می گیرد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

بازار طلای سبز ایرانی رنگ دانش بنیان می گیرد

حمایت از پتنت‌های تجاری شده توسعه یافت
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

حمایت از پتنت‌های تجاری شده توسعه یافت

ضرورت سرمایه گذاری دستگاه های اجرایی روی طرح های فناورانه
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

ضرورت سرمایه گذاری دستگاه های اجرایی روی طرح های فناورانه

حمایت از صادرات محصولات دانش بنیان کلید خورد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

حمایت از صادرات محصولات دانش بنیان کلید خورد

ایکس ری کانتینری ایرانی صادر می شود/امکان تولید سالانه ۳۰دستگاه
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

ایکس ری کانتینری ایرانی صادر می شود/امکان تولید سالانه ۳۰دستگاه

طرح جهش دانش بنیان چگونه از تولید مانع زدایی می کند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

طرح جهش دانش بنیان چگونه از تولید مانع زدایی می کند

ظرفیت‌ صادراتی دانش‌بنیان‌های ایرانی به بازار جهانی ارائه می‌شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

ظرفیت‌ صادراتی دانش‌بنیان‌های ایرانی به بازار جهانی ارائه می‌شود

بهره مندی شرکت‌های دانش بنیان از ۶ هزار خدمت صادراتی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

بهره مندی شرکت‌های دانش بنیان از ۶ هزار خدمت صادراتی

تامین ۹۶ درصدی زغال های صنعتی توسط یک شرکت دانش بنیان
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تامین ۹۶ درصدی زغال های صنعتی توسط یک شرکت دانش بنیان

کرونا صادرات محصولات دانش بنیان را کاهش داد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

کرونا صادرات محصولات دانش بنیان را کاهش داد