اعمال تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی ممنوع است
اخبار جدید اقتصادی

اعمال تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی ممنوع است

افزایش صادرات محصولات کشاورزی ایران به چین با امضای دو سند همکاری
اخبار جدید اقتصادی

افزایش صادرات محصولات کشاورزی ایران به چین با امضای دو سند همکاری

158 میلیون دلار محصولات کشاورزی از کردستان صادر شد
اخبار جدید اقتصادی

158 میلیون دلار محصولات کشاورزی از کردستان صادر شد

صادرات ۶۰۰ تن محصول کشاورزی از اهواز
اخبار جدید اقتصادی

صادرات ۶۰۰ تن محصول کشاورزی از اهواز

مصوباتِ یک شبه به اقتصاد کشور بازگشتند/ تناقض آشکار در حرف و عمل!
اخبار جدید اقتصادی

مصوباتِ یک شبه به اقتصاد کشور بازگشتند/ تناقض آشکار در حرف و عمل!

سازوکار مجلس برای تامین امنیت غذایی کشور چیست؟
اخبار جدید اقتصادی

سازوکار مجلس برای تامین امنیت غذایی کشور چیست؟

کارگروه مشترک کشاورزی بین ایران و روسیه تشکیل می شود
اخبار جدید اقتصادی

کارگروه مشترک کشاورزی بین ایران و روسیه تشکیل می شود

ایجاد 20 هزار شغل با احداث گلخانه ها در اردبیل
اخبار جدید اقتصادی

ایجاد 20 هزار شغل با احداث گلخانه ها در اردبیل

صدور بیش از 5 هزار برگ گواهی بهداشتی محصولات کشاورزی در اردبیل
اخبار جدید اقتصادی

صدور بیش از 5 هزار برگ گواهی بهداشتی محصولات کشاورزی در اردبیل

صادرات 9600 تن محصولات کشاورزی از نوشهر به خارج از کشور
اخبار جدید اقتصادی

صادرات 9600 تن محصولات کشاورزی از نوشهر به خارج از کشور