فعال بودن شورای عالی فضای مجازی نیاز به اراده رئیس جمهور دارد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

فعال بودن شورای عالی فضای مجازی نیاز به اراده رئیس جمهور دارد

تأثیر افزایش توسعه پهن باند در تولید ناخالص ملی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تأثیر افزایش توسعه پهن باند در تولید ناخالص ملی

پیش‌نویس مصوبه توسعه فیبرنوری تدوین شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

پیش‌نویس مصوبه توسعه فیبرنوری تدوین شد

همه برنامه های دولت برای کیفیت و قیمت اینترنت
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

همه برنامه های دولت برای کیفیت و قیمت اینترنت

۱۰ درصد کاربران تا ۴ سال دیگر به ۵G مجهز می‌شوند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

۱۰ درصد کاربران تا ۴ سال دیگر به ۵G مجهز می‌شوند

دسترسی ۲۰ میلیون خانوار به اینترنت ثابت تا سال ۱۴۰۴
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

دسترسی ۲۰ میلیون خانوار به اینترنت ثابت تا سال ۱۴۰۴

دستور مجدد زارع پور برای بررسی مشکلات اینترنت
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

دستور مجدد زارع پور برای بررسی مشکلات اینترنت