تخلفات سازمان امور مالیاتی به قوه قضائیه ارجاع شد
اخبار جدید سیاسی

تخلفات سازمان امور مالیاتی به قوه قضائیه ارجاع شد

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ در صحن مجلس قرائت شد
اخبار جدید سیاسی

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ در صحن مجلس قرائت شد

دستور کار جلسات کمیسیون‌های مجلس/بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت
اخبار جدید سیاسی

دستور کار جلسات کمیسیون‌های مجلس/بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت

سازمان برنامه اعتباراتی برای پرداخت مطالبات فرهنگیان تخصیص دهد
اخبار جدید سیاسی

سازمان برنامه اعتباراتی برای پرداخت مطالبات فرهنگیان تخصیص دهد

بررسی تحولات افغانستان در جلسه غیرعلنی مجلس
اخبار جدید سیاسی

بررسی تحولات افغانستان در جلسه غیرعلنی مجلس

فروش نفت با مدیریت «اوجی» افزایش می‌یابد/او تجربه صادرات نفت دارد
اخبار جدید سیاسی

فروش نفت با مدیریت «اوجی» افزایش می‌یابد/او تجربه صادرات نفت دارد

کمیسیون فرهنگی صلاحیت وزیر پیشنهادی ارشاد را تأیید کرد
اخبار جدید سیاسی

کمیسیون فرهنگی صلاحیت وزیر پیشنهادی ارشاد را تأیید کرد

موافقت و مخالفت صوری با وزرای پیشنهادی در شأن مجلس نیست
اخبار جدید سیاسی

موافقت و مخالفت صوری با وزرای پیشنهادی در شأن مجلس نیست

«فاطمی امین» سیاست‌های کلی صنعت را محقق خواهد کرد
اخبار جدید اقتصادی

«فاطمی امین» سیاست‌های کلی صنعت را محقق خواهد کرد

موافقت کمیسیون امنیت ملی مجلس با برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع
اخبار جدید سیاسی

موافقت کمیسیون امنیت ملی مجلس با برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع

top