الزامات توسعه و اقتصاد شهری دانش‌بنیان چیست؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

الزامات توسعه و اقتصاد شهری دانش‌بنیان چیست؟

هدایت‌ اقتصاد دانش‌بنیان با «پیوست فناوری»
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

هدایت‌ اقتصاد دانش‌بنیان با «پیوست فناوری»

تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در پرتو توسعه شهرها
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در پرتو توسعه شهرها

کشور تولیدکننده جامعه را از مصرف‌گرایی دور می‌کند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کشور تولیدکننده جامعه را از مصرف‌گرایی دور می‌کند

سرمایه‌گذاری و حمایت، لازمه توسعه دانش بنیان
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

سرمایه‌گذاری و حمایت، لازمه توسعه دانش بنیان

رونمایی از نخستین محصول دانش‌بنیان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در سال جدید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

رونمایی از نخستین محصول دانش‌بنیان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در سال جدید

استریل هوای محیط با کمک اشعه uvc
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

استریل هوای محیط با کمک اشعه uvc

وزارت ارتباطات اجرای طرح‌ها را به شرکت‌های دانش بنیان واگذار می‌ کند
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

وزارت ارتباطات اجرای طرح‌ها را به شرکت‌های دانش بنیان واگذار می‌ کند

افزایش سرعت و کیفیت تولید با خطوط اکستروژن
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

افزایش سرعت و کیفیت تولید با خطوط اکستروژن

کاهش مرگ مصدومان جنگی با پانسمان پیشرفته ممکن شد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

کاهش مرگ مصدومان جنگی با پانسمان پیشرفته ممکن شد

تولید نیکل و کبالت از ضایعات
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

تولید نیکل و کبالت از ضایعات

برگزاری جشنواره شیخ بهایی با هدف رونق دانش‌بنیان‌ها و گسترش بازار و خدمات فناورانه
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

برگزاری جشنواره شیخ بهایی با هدف رونق دانش‌بنیان‌ها و گسترش بازار و خدمات فناورانه

یاتاقان «ایران‌ساخت» تولید شد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

یاتاقان «ایران‌ساخت» تولید شد

حذف بو از تصفیه‌خانه شرق تهران با کمک دانش‌بنیان‌ها
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

حذف بو از تصفیه‌خانه شرق تهران با کمک دانش‌بنیان‌ها

درمان زخم پای دیابتیک با محصول ایرانی
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

درمان زخم پای دیابتیک با محصول ایرانی

عرضه بسته کرونایی بومی ایران به کنیا
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عرضه بسته کرونایی بومی ایران به کنیا

ستاری: تعداد شرکت‌های دانش بنیان محدود در حوزه آب
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

ستاری: تعداد شرکت‌های دانش بنیان محدود در حوزه آب

تعریف ۳۰ سرفصل صادراتی برای شرکتهای دانش بنیان
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

تعریف ۳۰ سرفصل صادراتی برای شرکتهای دانش بنیان