ایجاد واحدهای جدید تولیدی با اولویت مناطق محروم
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ایجاد واحدهای جدید تولیدی با اولویت مناطق محروم

راه اندازی یک شهرک فناوری در استان لرستان کلید خورد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

راه اندازی یک شهرک فناوری در استان لرستان کلید خورد

اشتغال ٨٠ هزار نفر در شهرک های صنعتی خراسان رضوی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

اشتغال ٨٠ هزار نفر در شهرک های صنعتی خراسان رضوی

امضای تفاهم نامه 4 جانبه احداث خط و پست 400 کیلو ولت تامین برق
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

امضای تفاهم نامه 4 جانبه احداث خط و پست 400 کیلو ولت تامین برق

احداث ۳ شهرک صنعتی خصوصی در استان یزد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

احداث ۳ شهرک صنعتی خصوصی در استان یزد

نقش روابط عمومی در صنایع کوچک
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

نقش روابط عمومی در صنایع کوچک

اجرای ۱۱۰ میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی در شهرک‌های صنعتی اردبیل
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

اجرای ۱۱۰ میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی در شهرک‌های صنعتی اردبیل

هدفگذاری برای بازگشت ۴ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

هدفگذاری برای بازگشت ۴ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید