طرح ساماندهی کارکنان دولت به اخراج نیروهای صندوق کارآفرینی امید منجر شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

طرح ساماندهی کارکنان دولت به اخراج نیروهای صندوق کارآفرینی امید منجر شد

مراسم بهره‌برداری از ۱۰۰ واحد اقتصادی راکد و نیمه‌فعال
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

مراسم بهره‌برداری از ۱۰۰ واحد اقتصادی راکد و نیمه‌فعال

ساسنامه صندوق کارآفرینی امید اصلاح و ابلاغ شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ساسنامه صندوق کارآفرینی امید اصلاح و ابلاغ شد

اقدام صندوق کارآفرینی امید برای محرومیت زدایی از منطقه قلعه لهک
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

اقدام صندوق کارآفرینی امید برای محرومیت زدایی از منطقه قلعه لهک

انعقاد تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید و دانشگاه شمال شهرستان آمل
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

انعقاد تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید و دانشگاه شمال شهرستان آمل

دولت با اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید موافقت کرد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

دولت با اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید موافقت کرد

رونمایی از کتاب کارآفرینی و امید در ایران ۱۴۰۰
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

رونمایی از کتاب کارآفرینی و امید در ایران ۱۴۰۰

ایجاد ۵ هزار صندوق کسب و کار خُرد روستایی در کشور
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ایجاد ۵ هزار صندوق کسب و کار خُرد روستایی در کشور