واکسیناسیون دوز سوم ۳۷.۱۹ درصد افراد بالای ۱۸ سال
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

واکسیناسیون دوز سوم ۳۷.۱۹ درصد افراد بالای ۱۸ سال

۳۰.۷ درصد افراد بالای ۱۸ سال، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۳۰.۷ درصد افراد بالای ۱۸ سال، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند

دوز سوم واکسن کرونا «اومیکرون» را خنثی می‌کند؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دوز سوم واکسن کرونا «اومیکرون» را خنثی می‌کند؟

۲۱.۸۳ درصد افراد بالای ۱۸ سال دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۲۱.۸۳ درصد افراد بالای ۱۸ سال دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند

اما و اگرها در مورد اثربخشی قرص کرونا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اما و اگرها در مورد اثربخشی قرص کرونا

۱۸۰ مبتلا به امیکرون در اصفهان شناسایی شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۱۸۰ مبتلا به امیکرون در اصفهان شناسایی شد

آخرین روند واکسیناسیون کرونا در جمعیت هدف بالای ۱۲ سال
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین روند واکسیناسیون کرونا در جمعیت هدف بالای ۱۲ سال

هموطنان برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا تعلل نکنند
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

هموطنان برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا تعلل نکنند

دوز سوم واکسن کرونا؛ شاه کلید مبارزه با «اومیکرون»  
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دوز سوم واکسن کرونا؛ شاه کلید مبارزه با «اومیکرون»  

۳۶۰ هزا نفر در اصفهان دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۳۶۰ هزا نفر در اصفهان دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند

همه چیز درباره دوز سوم واکسن کرونا
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

همه چیز درباره دوز سوم واکسن کرونا

تزریق دوز سوم یادآور واکسن کرونا به سالمندان را توصیه می‌کند
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

تزریق دوز سوم یادآور واکسن کرونا به سالمندان را توصیه می‌کند

چه افرادی در سنگاپور دوز سوم واکسن کرونا را دریافت می‌کنند؟
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

چه افرادی در سنگاپور دوز سوم واکسن کرونا را دریافت می‌کنند؟

میزان تاثیرگذاری دوز سوم واکسن کرونا چقدر است؟
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

میزان تاثیرگذاری دوز سوم واکسن کرونا چقدر است؟

میزان تاثیرگذاری دوز سوم واکسن
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

میزان تاثیرگذاری دوز سوم واکسن