کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+ آمار
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+ آمار

کاهش فاصله طبقاتی در دولت سیزدهم
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کاهش فاصله طبقاتی در دولت سیزدهم

روایت بانک جهانی از افزایش ضریب جینی برای ۵ سال متوالی در دولت گذشته
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

روایت بانک جهانی از افزایش ضریب جینی برای ۵ سال متوالی در دولت گذشته

نابرابری بر مدار ثروت
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

نابرابری بر مدار ثروت

نقد 28 محور مطرح شده در نامه 61 اقتصاددان نهادگرا به آیت الله رئیسی
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

نقد 28 محور مطرح شده در نامه 61 اقتصاددان نهادگرا به آیت الله رئیسی

رفع فقر مطلق با رشد 5 برابری‌ سهم مردم از یارانه‌‌
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

رفع فقر مطلق با رشد 5 برابری‌ سهم مردم از یارانه‌‌

اهتمام شبانه‌روزی «وزارت مردم» برای پاسخ به سوالات یارانه‌ای خانوارها
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

اهتمام شبانه‌روزی «وزارت مردم» برای پاسخ به سوالات یارانه‌ای خانوارها

مرکز آمار: فاصله طبقاتی زیاد شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

مرکز آمار: فاصله طبقاتی زیاد شد

کاهش فاصله طبقاتی پس از انقلاب/ کدام دولت‌ها در کاهش شکاف طبقاتی موفق عمل کردند؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کاهش فاصله طبقاتی پس از انقلاب/ کدام دولت‌ها در کاهش شکاف طبقاتی موفق عمل کردند؟

در ۸ سال گذشته شکاف طبقاتی چقدر افزایش یافت؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

در ۸ سال گذشته شکاف طبقاتی چقدر افزایش یافت؟