پایش بیماری های واگیر در منطقه همراه با هشدار باشد
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

پایش بیماری های واگیر در منطقه همراه با هشدار باشد

رئیس جمهور: تلاش ما کاهش پرداختی بیمار از هزینه‌های درمان است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

رئیس جمهور: تلاش ما کاهش پرداختی بیمار از هزینه‌های درمان است

بیش از ۷ هزار عضو هیات علمی در عرصه پزشکی کمبود داریم
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بیش از ۷ هزار عضو هیات علمی در عرصه پزشکی کمبود داریم

دولت جدید چه کند تا مردم با خیال راحت درمان شوند؟
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

دولت جدید چه کند تا مردم با خیال راحت درمان شوند؟

کرونا و کارهای زیادِ وزیر بعدی بهداشت
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

کرونا و کارهای زیادِ وزیر بعدی بهداشت

۲۸۰ طرح بزرگ بهداشتی در استان همدان به بهره برداری رسیده است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۲۸۰ طرح بزرگ بهداشتی در استان همدان به بهره برداری رسیده است

چی کسی از مراقبین سلامت مراقبت می کند؟
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

چی کسی از مراقبین سلامت مراقبت می کند؟

قدیمی‌ترین بیمارستان ایران و چند درخواست اساسی از شورای ششم
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

قدیمی‌ترین بیمارستان ایران و چند درخواست اساسی از شورای ششم

قدیمی‌ترین بیمارستان ایران و چند درخواست اساسی از شورای شهر ششم
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

قدیمی‌ترین بیمارستان ایران و چند درخواست اساسی از شورای شهر ششم