قانون تفسیر موادی از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ابلاغ شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

قانون تفسیر موادی از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ابلاغ شد

امضاهای طلایی را از شرایط صدور مجوزهای کشور حذف کردیم
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

امضاهای طلایی را از شرایط صدور مجوزهای کشور حذف کردیم

برای افزایش تولید از بنگاه های کوچک حمایت شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

برای افزایش تولید از بنگاه های کوچک حمایت شود

آمار پایین اتصال به درگاه ملی مجوزها علی‌رغم اتمام مهلت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آمار پایین اتصال به درگاه ملی مجوزها علی‌رغم اتمام مهلت

انحصارزدایی از مشاغل با الکترونیکی شدن صدور مجوزها
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

انحصارزدایی از مشاغل با الکترونیکی شدن صدور مجوزها

فارس من| اصرار شورای نگهبان بر معافیت قضات از آزمون وکالت/ طرح تسهیل به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

فارس من| اصرار شورای نگهبان بر معافیت قضات از آزمون وکالت/ طرح تسهیل به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود؟

تعیین حدنصاب شناور، دوای درد انحصار در حوزه وکالت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تعیین حدنصاب شناور، دوای درد انحصار در حوزه وکالت

درخواست کارفرمایان از مجلس/ استفاده از نماینده قانونی به جای وکیل
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

درخواست کارفرمایان از مجلس/ استفاده از نماینده قانونی به جای وکیل

آیا مجلس با تصویب حد نصاب شناور، انحصار وکلا را رفع می‌کند؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آیا مجلس با تصویب حد نصاب شناور، انحصار وکلا را رفع می‌کند؟

تحول در نظام مجوزدهی با تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تحول در نظام مجوزدهی با تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار

افزایش کیفیت و رقابتی شدن قیمت خدمات حقوقی با تصویب طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افزایش کیفیت و رقابتی شدن قیمت خدمات حقوقی با تصویب طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار

انحصار در صدور مجوزها ۱.۵ میلیون شغل را از بین برد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

انحصار در صدور مجوزها ۱.۵ میلیون شغل را از بین برد

سرعت گرفتن آغاز کسب و کارها با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزها
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

سرعت گرفتن آغاز کسب و کارها با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزها

انحصار با تصویب طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار از بین می‌رود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

انحصار با تصویب طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار از بین می‌رود