اخبار جدید گوناگون

سخنگوی دولت: یکی از اهداف دولت، تأمین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه است