اخبار جدید عاشورا

مسئولان به یاری خسارت دیدگان دیلم که جوانان و اقشار کم درآمد هستند بشتابند

مسئولان به یاری خسارت دیدگان دیلم که جوانان و اقشار کم درآمد هستند بشتابند

ان‌شاالله خداوند به ما توفیق بدهد راه شهدای عالی مقام را طی کنیم

ان‌شاالله خداوند به ما توفیق بدهد راه شهدای عالی مقام را طی کنیم