اخبار جدید عباسعلي كدخدايي

دیدار جمعی از دانشجویان بسیجی با سخنگوی شورای نگهبان

دیدار جمعی از دانشجویان بسیجی با سخنگوی شورای نگهبان

دعوت کدخدایی از دانشجویان برای شرکت در یک رقابت علمی درباره انتخابات ۱۴۰۰

دعوت کدخدایی از دانشجویان برای شرکت در یک رقابت علمی درباره انتخابات ۱۴۰۰

کدخدایی: هنوز اظهارنظر درباره بررسی صلاحیت‌ها سخت است

کدخدایی: هنوز اظهارنظر درباره بررسی صلاحیت‌ها سخت است

کدخدایی: حضور آیت‌الله یزدی در شورای نگهبان سرمایه‌ای ارزشمند بود

کدخدایی: حضور آیت‌الله یزدی در شورای نگهبان سرمایه‌ای ارزشمند بود