اخبار جدید عبدالرضا رحمانی فضلی

روند بیماری نزولی است/ باید تلاش هایمان را به شدت اجرا کنیم

روند بیماری نزولی است/ باید تلاش هایمان را به شدت اجرا کنیم

برگزاری مراسم در وضعیت شیوع کرونا از سوی مسئولان دولتی غلط است

برگزاری مراسم در وضعیت شیوع کرونا از سوی مسئولان دولتی غلط است