برنامه دورهمی پخش خواهد شد؟
اخبار جدید گوناگون

برنامه دورهمی پخش خواهد شد؟

آموزش عالی از منظر آمار
اخبار جدید گوناگون

آموزش عالی از منظر آمار

در کنکور «مافیا» وجود ندارد
اخبار جدید گوناگون

در کنکور «مافیا» وجود ندارد

از تأیید فوت ۷۸ نفر در سیل اخیر تا محدودیت‌های ترافیکی تاسوعا و عاشورا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

از تأیید فوت ۷۸ نفر در سیل اخیر تا محدودیت‌های ترافیکی تاسوعا و عاشورا

75 درصد رتبه های برتر کنکور از مدارس دولتی
اخبار جدید گوناگون

75 درصد رتبه های برتر کنکور از مدارس دولتی

56 درصد قبولی‌های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی دهک دهمی هستند
اخبار جدید گوناگون

56 درصد قبولی‌های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی دهک دهمی هستند

دور زدن عدالت آموزشی با راه اندازی مدارس متنوع
اخبار جدید گوناگون

دور زدن عدالت آموزشی با راه اندازی مدارس متنوع

رشد ۳۰ درصدی نرخ ترک تحصیل در مقطع ابتدایی
اخبار جدید گوناگون

رشد ۳۰ درصدی نرخ ترک تحصیل در مقطع ابتدایی

تکلیف حذف سهمیه های کنکور مشخص شد
اخبار جدید فرهنگی

تکلیف حذف سهمیه های کنکور مشخص شد

تحول بزرگ آموزش و پرورش از سال ۵۷ تا امروز
اخبار جدید فرهنگی

تحول بزرگ آموزش و پرورش از سال ۵۷ تا امروز