اخبار جدید عربستان سعودی

فایننشال تایمز: بحران قطر برنده نداشت/ بن سلمان باید برای بهبود وجهه‌اش تلاش زیادی کند

فایننشال تایمز: بحران قطر برنده نداشت/ بن سلمان باید برای بهبود وجهه‌اش تلاش زیادی کند

شرکت‌های سعودی درصدد سرمایه‌گذاری در اراضی اشغالی از طریق بحرین

شرکت‌های سعودی درصدد سرمایه‌گذاری در اراضی اشغالی از طریق بحرین

خطیب زاده: تنها بر اساس نیاز دفاعی و از هر منبعی که بخواهیم سلاح تهیه می‌کنیم

خطیب زاده: تنها بر اساس نیاز دفاعی و از هر منبعی که بخواهیم سلاح تهیه می‌کنیم