اخبار جدید عربستان و آمریکا

تمرین مشترک جنگنده‌های عربستانی با بمب‌افکن‌های آمریکایی

تمرین مشترک جنگنده‌های عربستانی با بمب‌افکن‌های آمریکایی